Centrum van Verbinders

De plek waar je bent geboren is van enorm grote invloed op de ontwikkeling van jou als mens en individu. Het land met zijn klimaat, de cultuur met al zijn gebruiken en gewoontes en het allermeest het gezin, de familie waarin je bent geboren. Zij maken het systeem van waaruit jij hebt leren denken, handelen en om hebt leren gaan met emoties. Naast alle goede dingen die je meegekregen hebt, ligt dat systeem ook ten grondslag aan alle belemmerende patronen waar je in je huidigerelaties, werk en communicatie (of gebrek hieraan) tegenaan loopt. Omdat je op onbewust niveau (en soms ook bewust) zo enorm gebonden bent aan dit systeem, maakt het een hele expeditie om je hieraan te ontworstelen. Het mooie is dat het wel mogelijk is en dat met iedere stap die je hierin kunt zetten meer en meer en meer jezelf wordt en kunt zijn. We werken met familieopstellingen, organisatieopstellingen en geven korte trainingen en een jaaropleiding.

Mieke Kox
Centrum van Verbinders

Kleinveld 18
5401 ZW Uden

Tel: 06- 44472924
www.centrumvanverbinders.nl
info@centrumvanverbinders.nl